Thursday, June 13, 2013

ပုစၧာ


ေနလံုးၾကီးကို
မီးပြင့္ၾကီးတစ္ပြင့္လို
ပိတ္လို ့ဖြင့္လို ့ရမယ္ဆိုရင္။

လ၀န္းၾကီးကိုလည္း
မီးပြင့္ၾကီးတစ္ပြင့္လုိ
ပိတ္လုိ ့ဖြင့္လုိ ့ရမယ္ဆိုရင္။

ေန ၊ လ ခလုပ္ေတြကုိလည္း
လူေတြက ပိတ္နုိင္ ဖြင့္နုိင္တဲ့
အခြင့္ရွိခဲ့မယ္ဆိုရင္။

အဲဒီအခြင့္အေရး
သုိ ့မဟုတ္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ကို
လူေတြ ဘယ္လိုမ်ား
အသံုးခ်ၾကေလမလဲ။

ယခုလက္ရွိ
ေန၊ လ တို ့ကုိယ္တိုင္
ေဆာင္ရြက္ေနမႈထက္
သာမည္ သုိ ့မဟုတ္
ပုိေကာင္းမည္ ထင္ပါသလား။

ေရးသားသူ။ ။ျမသန္းလင္း
ျမသန္းလင္း သစ္ပင္ငယ္တစ္ပင္၏ဖူးပြင့္ျခင္း ကဗ်ာစာအုပ္မွကူးယူတင္ျပပါသည္။

No comments:

Post a Comment